leren-ook-buiten-de-school

Ontdek de wereld en wat jij te bieden hebt
Op Berkroden leer je niet alleen binnen de school, maar ook buiten de school. We organiseren stages, excursies, bezoek aan vervolgopleidingen en projectweken zoals een techniekweek. Je gaat oefenen met solliciteren bij een echt bedrijf in de buurt en je kunt onderdelen van de opleiding bij een bedrijf volgen.

Ontwikkel je talent ook buiten de lessen om
Ook buiten de lesuren kun je veel doen en leren op school. Want misschien heb jij een talent dat je ook buiten de lessen wilt laten zien en ontwikkelen. Daarmee kun je al vanaf het eerste jaar beginnen. Bijvoorbeeld assisteren bij licht & geluid, gastheer/vrouw zijn bij de ouderavond, bezoekers rondleiden tijdens de open dagen, foto’s maken, een schoolfeest organiseren of groepen coachen bij sportactiviteiten.