Melanchthon Berkroden vindt dat leerlingen, ouders en de school samen verantwoordelijk zijn voor het leerproces van de leerling. Betrokkenheid van ouders bij het schoolleven is daarbij van groot belang. De school ziet graag dat de ouders hun kind goed begeleiden bij alle schoolse zaken en contact onderhouden met de mentor.

Informatie en kennismaking
De school organiseert kennismakingsavonden, informatieavonden en leerling-ouder mentor/docent gesprekken voor elk leerjaar en vindt de aanwezigheid van de ouders/verzorgers hierbij erg belangrijk.

Ouderklankbordgroep
Een aantal keer per jaar organiseert de ouderklankbordgroep activiteiten. Denk hierbij aan een thema-avond over een actueel onderwerp en een workshop.  Daarnaast stelt de school de ideeën en meningen van ouders over schoolzaken op prijs. De school nodigt de ouders soms ook uit deel te nemen aan een ‘thema-avond’ of panelgesprek.

Ouders die vragen hebben over de ouderklankbordgroep kunnen zich richten tot aanvullen

MR
Aan Melanchthon is een medezeggenschapsraad verbonden. De MR bestaat uit 28 leden. De helft daarvan wordt rechtstreeks door en uit het personeel gekozen, een kwart door en uit de ouders en een kwart door en uit de leerlingen. Alle vestigingen zijn in de raad vertegenwoordigd door een of meer personeelsleden en kunnen zijn vertegenwoordigd door ouders en/of leerlingen. Ook het onderwijsondersteunend personeel is vertegenwoordigd. Melanchthon Berkroden is vertegenwoordigd door aanvullen

Het beste wat je kunt worden is… jezelf.

Wat wil je, waar sta je, waar wil je beter in worden?

Wij staan naast je en praten mét jou, in plaats van over jou.

Docenten leren je te kijken, maar je moet het zelf zien.

Leer met een tablet, apps en boeken.

Op Berkroden leer je voor het leven!